Moją misją  jest służenie innym firmom swoim doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej pracy jako manager na najwyższych stanowiskach w takich firmach, jak Euronet Polska Sp. z o.o., Eurotel S.A. GSM System Sp. z o.o., Media System Sp. z o.o. .

Świadczę usługi konsultingowe umożliwiające firmom dynamiczny rozwój, podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, podnoszenie efektywności i sprawności w tworzeniu długookresowej wartości dla właścicieli.

Usługi doradcze świadczę indywidualnie. Dzięki temu, każdy klient jest dla mnie wyjątkowy wyzwaniem. Gwarantuję profesjonalną  obsługę i wnikliwą analizę specyfiki jego działalności i problemów.

Moją kompetencję buduję w oparciu o swą wiedzę, doświadczenie oraz kreatywność w dziedzinie finansów, marketingu, negocjacji, organizacji i zarządzania. To dzięki nim gwarantuję profesjonalne doradztwo jako indywidualny i zaangażowany konsultant.

Tym co wyróżnia mnie na rynku usług konsultingowych jest osobiste zaangażowanie oraz  umiejętność przetransponowania ogólnie zdefiniowanych celów firmy na praktyczne programy i procedury wykonawcze.

Poprzez świadczone usługi służę klientom, gdy ich firmy przeżywają kryzys i tracą równowagę gospodarczą, lojalnie i konsekwentnie walczę o ich przetrwanie.

Interesującym wyzwaniem jest sytuacja, gdy moi klienci odnoszą sukcesy, przekonuję ich, iż każda dobra firma może być jeszcze lepsza i doradzam jak umacniać przewagę konkurencyjną, poprawiać efektywność i sprawnie tworzyć wartość przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez fuzje i przejęcia oraz inwestycje.

Zawsze jestem całkowicie lojalny wobec klienta, indywidualnie podchodzę do jego problemów oraz rzetelnie wykonuję zlecone mi usługi konsultingowe.

Mamy nadzieję, że mój styl pracy odpowiadać będzie również Państwu. Moje umiejętności i wiedzę potwierdzają współpracujące ze mną firmy i instytucje.